Spływ Zbrucz, Dniestr

Kategoria: Dniestr ( Ukraina ), Ukraina, Zbrucz ( Ukraina )

Zbrucz – największy lewobrzeżny dopływ Dniestru, jednocześnie najdłuższa rzeka galicyjskiego Podola. Najciekawszy odcinek to przełom przez Miodobory ( wzgórza przekraczające 400 m n.p.m. pokryte gęstym lasem ) rozpoczynający się za Satanowem.

Rzeka płynie dość wartko, leży sporo drzew. Wywrotkę zaliczam na pierwszym dużym zwałowisku – aparat do końca dnia pozostaje głęboko schowany.

Pierwszego dnia dopływamy w okolice wsi Romanowka ( asfalt dochodzi do rzeki, duża łąka z hydrantem sikającym wodą mineralną )

Kolejnego dnia osiągamy Husiatyn i robimy przerzut na dolny odcinek rzeki .

Kolejnego dnia zdobywamy Chocim od strony Dniestru..

Zostaw odpowiedź